Ceník účetnictví
Paušál 30 dokladů* 1 300 Kč
Paušál 100 dokladů* 3 500 Kč
Paušál 200 dokladů* 5 000 Kč
*Uvedená sazba zahrnuje kompletní zpracování dokladu, nejedná se o pouhou položku. (Dokladem je přijatá či vydaná faktura, pokladní doklad, jiný závazek…)
Účetní závěrka od 1.500 Kč
Daňová evidence (živnostníci)
Tarify jako u Účetnictví, zlevněné o 20%.
Výkazy plátců DPH
Přiznání k DPH 200 Kč
Kontrolní hlášení 150 Kč
Souhrnné hlášení 150 Kč
Žádost o dobrovolnou registraci k DPH 750 Kč
Daňová přiznání
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - nepodnikatel 600 Kč
Přiznání k dani z příjmů OSVČ - včetně přehledů ZP a OSSZ 1 650 Kč
Daň z příjmů právnických osob 3 200 Kč
Silniční daň / auto 240 Kč
Zpracování daně ze závislé činnosti / srážkové daně 250 Kč
Poradenství
Zastoupení na úřadech, účast při kontrolách 300 Kč/ hod.